La part més elaborada es la configuració del programa TunerStudio. S’han de configurar molts de menús, propietats i taules. Anem a detallar cada apartat amb una certa importància.


Engine Constants

En aquest apartat configurarem les propietats del nostre motor que són constants. Primer de tot necessitem introduir en mili-segons el temps d’injecció del nostre motor. Per obtenir aquesta informació, el programa disposa d’una utilitat que ens fa el càlcul necessari, només s’han d’introduir uns valors a «Required Fuel».

Required Fuel

 • Engine Displacement: cubicatge d'un cilindre del nostre motor en cm3.
 • Number of Cylinders: número de cilindres del nostre motor.
 • Air-Fuel Ratio: mescla estequiomètrica d’un motor Otto, en aquest cas 14,7.
 • Injector Flow: es la quantitat de gasolina que injecta un injector del nostre motor en cc/min. Necessitem saber quin model d’injector té el nostre motor i buscar les seves característiques tècniques.

 

Anem a detallar, de la resta de camps, els seus possibles valors.

Engine Constants

 • Control Algorithm: algorisme per gestionar el motor
  • Alpha-N: Valor per altres firmwares.
  • Speed Density: Valor recomanat per Speeduino.
 • Squirts Per Engine Cycle: Si "Injector Staging=Alternating" aquí s’ha de posar el valor 2.
 • Injector Staging: configura l'estratègia de sincronització utilitzada pels injectors.
  • Alternating: Els injectors són activats a cada volta del cigonyal del cilindre corresponent.
  • Simultaneous: Tots els injectors són activats junts, basat en el PMS del cilindre 1.
 • Engine Stroke: la majoria de motors són de 4 temps. Podem trobar motors de 2 temps en motos.
 • Number of Cylinders: el nombre de cilindres que te el nostre motor.
 • Injector Port Type: el firmware Speeduino no usa aquesta opció. El valor d’aquest camp no importa.
 • Number of Injectors: número de injectors que te el motor.
 • Engine Type: tipus de motor.
  • Even Fire: La majoria de motors són "Even Fire".
  • Odd-fire: Els motors típics "Odd-fire" són V-twin, alguns V4, Vmax, alguns V6, V10.
 • Stoichiometric ratio: la relació estequiomètrica de gasolina que volem usar (defecte 14.7).
 • Injector Layout: la disposició dels injectors i el moment en que han d’activar-se.
  • Paired: 2 injectors per sortida. Les sortides actives són igual a la meitat del número de cilindres. Les sortides s’activen a cada volta del cigonyal.
  • Semi-sequential: Igual que "Paired" amb l'excepció que els canals del injector es reflecteixen (1 amb 4, 2 amb 3), això significa que el nombre de sortides utilitzades es igual al nombre de cilindres. Únicament es pot usar per 4 cilindres o menys.
  • Sequential: 1 injector per sortida. El número de sortides és igual al nombre de cilindres. Les sortides s’activen cada cicle complet.
 • Board Layout: quina placa Speeduino tenim.
  • Speeduino v0.1: Versió antiga.
  • Speeduino v0.2: Versió antiga.
  • Speeduino v0.3: Versió de placa amb regletes per connectar els cables.
  • Speeduino v0.4: Versió de placa amb connector IDE.
 • MAP Sample Metod: el mètode utilitzat per al càlcul de la lectura MAP.
  • Cycle Minimum: Per motors que tenen menys de 4 cilindres.
  • Cycle Average: En motors de més de 4 cilindres es el valor recomanat.