Guia ràpida dels passos necessaris per poder fer funcionar un motor amb la placa Speeduino.

 

1 Comprar la placa Arduino Mega

 

2 Comprar o soldar la placa Speeduino

2.1 Comprar la placa amb els components ja soldats (placa assemblada)

Cost: €€€€€

Dificultat: Baixa

 2.2 Soldar els components en una placa (placa sense assemblar)

Cost: €€

Dificultat: Mitjana-Alta (electrònica i soldadura)

Comprar una placa Speeduino sense assemblar, tots els components electrònics i procedir a la soldadura.

Assemblar la placa v0.3

 

3 Eines necessàries (algunes no essencials)

  • Portàtil per a realitzar el tuning
  • Tèster o multímetre
  • Llum estroboscòpica
  • Tornavisos
  • Pela cables
  • Soldador i estany de soldadura
  • Funda termoretràctil
  • Oscil·loscopi
  • Llum de test
  • Font d'alimentació a 12V

 

4 Instal·lació del firmware Speeduino

 

5 Instal·lació del programa TunerStudio en el portàtil i/o en l'ordinador de sobretaula

 

6 Connectar la placa Speeduino als sensors i actuadors del motor. Tallar o Derivar o OEM

6.1 Tallar el connector original de la centraleta OEM i connectar els cables a Speeduino

No recomanat

6.2 Fer derivacions dels cables originals cap a la centraleta Speeduino

No Recomanat

6.3 Usar un connector original (comprat o reciclat d'una centraleta OEM) i cablejar cap a Speeduino

Aquesta opció es la recomanada. Mantindrem intacta el cablejat original del vehicle, permetent la connexió i desconnexió, tant de la UCE OEM com de la UCE Speeduino.

 

7 Crear un nou projecte a TunerStudio

 

8 Configuració sensors i actuadors

 

9 Configuració general

 

10 Tuning de les taules SPARK(avanç encesa), VE(eficiència volumètrica) i AFR(relació aire-combustible)