Amb aquesta UCE motor obtindrem un sistema de gestió d'encesa i injecció flexible i configurable, que funcionarà en la majoria de motors de cicle Otto. Les funcionalitats que Speeduino te actualment disponibles són:

 • Mapes d'encesa i de combustible 16x16 3D, funcionant tant amb TPS(Alpha-N) com MAP (Densitat aire).
 • Suport de motors fins a 8 cilindres amb gestió d'encesa i injecció. 4 canals de sortida d'encesa i 4 canals de sortida d'injecció.
  • Motors de 1,2,3 i 4 cilindres amb injecció i encesa seqüencial.
  • Motors de 6 i 8 cilindres amb encesa per guspira perduda i 2 dolls per cicle.
 • En motors de fins a 4 cilindres mapa 6x6 3D per tuning individual per cilindre.
 • Enriquiment post engegada.
 • Limitacions de revolucions màximes del motor (basades en l'encesa amb configuració dura i tova).
 • Enriquiment específic durant l'engegada, temps dwell i avanç d'encesa.
 • Captura de logs a través de TunerStudio.
 • Enregistrament de les dents del volant motor d'alta velocitat.
 • Calibratge del TPS a través de TunerStudio.
 • Calibratge dels sensors de temperatura (IAT), refrigerant (CLT) i oxigen (O2) a través de TunerStudio.
 • Enriquiment d'escalfament del motor.
 • Enriquiment basat en l'acceleració (percentatge del TPS durant el temps).
 • Port de sortida pel rellotge comptador de revolucions.
 • Activació i desactivació de la bomba de combustible (amb excitació abans d'engegada).
 • Protecció de sobre dwell i cicle de treball.
 • Compensació del dwell i temps d'injecció segons el voltatge de la bateria.
 • Suport modular de varis tipus de senyals d'encesa. Descodificadors suportats:
  • Dent faltant (per exemple 36-1, 60-2, etc).
  • Doble descodificador de dents (en el cigonyal i en l'arbre de lleves).
  • Distribuïdor bàsic.
  • GM 7X.
  • GM 24X.
  • 4G63 aka 4/2.
  • 'Jeep 2000'.
  • Audi 135.
  • Miata 99-05.
  • Honda D17 (12 + 1).
  • Nissan 360.
  • Subaru 6/7.
  • Nous descodificadors sota requeriment...
 • Control de ralentí de bucle obert i tancat (PWM i pas a pas).
 • Control amb bucle tancat del turbo.
 • Control amb bucle obert del VVT.
 • Tall d'injecció en desacceleració (DFCO).
 • Control de l'engegada.
 • Combustible flex.
 • Autoajustament basat en el sensor d'oxigen (es necessita una versió de TunerStudio de pagament).